Afilierea Asociației / Clubului Sportiv / Structurii Sportive

Pentru dobândirea calitații de membru al federației este necesară întocmirea unei cereri de afiliere și depunerea ei la sediul federației din Str. Drumul Teberei nr. 111, Bl. TD 15, Sc. 1, Et. 5, Ap. 32, sector 6, București, în atentia consiliului director, însoțită de documentele doveditoare ale dobândirii personalității juridice în condițiile prevederilor OG 26/2000, precum și de dovada ca în cadrul scopului și obiectivelor asociației figurează promovarea artelor martiale.

La cererea de afiliere  se vor atașa în copie “certificată conform cu originalul” următoarele documente:

– Actul constitutiv al asociației/clubului sportiv

– Statutul asociației/clubului sportiv

– Hotarârea judecătorească definitivă de acordare a personalității juridice/ încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor

– Certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor

– Dovada sediului social

– Dovada patrimoniului

– Documentul prin care se dovedeste plata taxei de afiliere ( chitanta, ordin de plata ). Pentru anul în curs nu se percepe taxă de afiliere.

– Certificatul de Identitate Sportivă – dacă detine

Cererea de afiliere este analizată în prima sedință de consiliu director, în care, dacă sunt întrunite cerintele de la alin.(2) si (3) se decide afilierea provizorie a membrului respectiv. Un  membru afiliat provizoriu are toate drepturile și obligatiile prevăzute la art.14-15 din statut cu excepția dreptului de a propune persoane care să candideze la funcțiile din cadrul organelor de conducere și control și a dreptului de a vota care se dobândesc numai după pronunțarea de către adunarea generala a afilierii definitive.

– Pentru anul 2016, taxa de mebru Club Sportiv este de 350 lei, indiferent de numarul de sportivi legitimati.

– Cont Federația de Arte Marțiale Mixte – MMA

RO35BTRLRONCRT0289596601

Banca Transilvania, Sucursala Crângași, sect. 6, București

Sucursala Crângasi, sector 6, Bucuresti
*Atentie, cererea de adiziune și susținere nu este cuprins în statut dar are rolul de a arăta Ministerului Tineretului și Sportului dorința și necesitatea de recunoaștere oficială a practicării ramurii de sport, demers care se regăsește în statut, fiind scopul principal al Federației de Arte Marțiale Mixte – MMA.

Pașii care trebuie urmati pentru afiliere:

1. Coboară cererea de afiliere de  aici .

2. Coboară cererea de adeziune  de  aici

3. Se completează toate câmpurile celor două documente, se semnează și se stampilează.

4. Se face un set de copii după actele structurii sportive enunțate în cererea de afiliere, se certifică ” conform cu originalul”.

5. Se scaneaza și se trimit prin intermediul formularului online de mai jos.

6. Se trimit copiile împreuna cu cererea de afiliere și adeziunea la sediul federației, la adresa  din Str. Drumul Teberei nr. 111, Bl. TD 15, Sc. 1, Et. 5, Ap. 32, sector 6, București.

 

Puteți completa și formularul online de mai jos, fără a folosi diacritice.

FORMULAR DE AFILIERE ONLINE
Se completeaza fara diacritice
daca acesta exista

Vă rugăm să aprobaţi afilierea structurii noastre sportive la Federaţia Arte Marțiale Mixte - MMA pe care o susținem în activitățile sale. Ne obligăm să respectăm în totalitate Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, regulamentele tehnice și competiţionale, precum şi hotărârile şi deciziile acesteia, sa platim taxele anuale, vizele si licentele şi sa depunem anual, în zilele stabilite de federație toate informațiile necesare referitoare la activitatea organizată și desfasurată de noi.

Anexăm la prezenta cerere în copie “certificată conform cu originalul” următoarele documente şi informații referitoare la clubul nostru:

 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
Can't read the above security code? Refresh